Telekombransjens uavhengige rådgiver

Profil

Norsk Telecom AS er et analyseselskap som fokuserer spesielt på aktører og tjenester i det norske og nordiske telekommarkedet. Norsk Telecom ble etablert i 1999. Våre kunder er primært bedrifter og offentlige virksomheter, operatører og aktører i telemarkedet - og offentlige myndigheter. Vi hjelper våre kunder med oppdaterte og innsiktsfulle analyser, rapporter og konsulentbistand om det norske IKT/telekommarkedet. Våre produkter og tjenester har både kvalitativ og kvantitativ fokus, og gir kundene økt forståelse for de ulike fasetter av det norske telekommarkedet.

portrait
Siviløkonom MBA Tore Aarønæs, som er daglig leder i selskapet, har gjennomført en rekke analyser og markedskartlegginger av det norske telekommarkedet, både for enkeltaktører, men også for finansinstitusjoner og den norske Telemyndigheten.

Han har bakgrunn Arthur Andersen & Co (nå Accenture), Andenæsgruppen/Avantor - og var fra 1992 den første økonomidirektøren i NetCom, etablerte og ledet senere Teleplans avdeling for forretningsutvikling, og har også vært aktiv som selvstendig telecområdgiver. Aarønæs har vunnet respekt for sin solide kunnskap om spesielt de merkantile aspekter av det norske telekommarkedet.

Kompetanse

Norsk Telecom AS har gjennom snart 25 år bygget opp sin telekompetanse på en rekke områder - både innenfor typiske telecom kjerneområder og tilstøtende markeder. Vi jobber med problemstillinger både på operatør/tilbydersiden og på kjøpersiden - bedrifter, organisasjoner og innen massemarkedet.

Les mer

Tjenester

Telekomaktører

Norsk Telecom AS bistår norske telekomaktører innen ulike bransjerelaterte problemstillinger. Bistanden dekker både markedsanalyser og kartlegginger, teknologiske og regulatoriske trender – og mer skreddersydd bistand.

Aktør? Les mer

Bedrifter

Norske bedrifter og organisasjoner betaler gjennomgående for mye for sine telekomtjenester. Dette skyldes bl a at det i mange tilfeller er mangelfull kunnskap og kompetanse på innkjøpersiden. Norsk Telecom AS bistår derfor store og små aktører med utvikling av en telestrategi, og en effektivisering av deres kontrakter med sine teleoperatører.

Bedrift? Les mer

Kunder

Norsk Telecom har i dag et bredt kundespekter innen både bedrifter, operatører, brukere, myndigheter og også noen utenlandske aktører. I løpet av de senere år har bl a flg selskap benyttet seg av våre tjenester.


Totalt har vi snart 150 norske og utenlandske bedrifter på kundesiden.

  • Alcatel

  • Canal Digital

  • Cisco

  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

  • Netcom

  • Samferdselsdepartementet

  • Statkraft

  • Stortinget

  • Telenor

Diskutere et prosjekt?

Norsk Telecom AS liker å arbeide med kompliserte problemstillinger, der tverrfaglighet og evnen til å se problemstillinger i et større perspektiv er viktige ingredienser.

Hvis dere har et prosjekt dere ønsker å diskutere, send oss gjerne en mail.

Kontakt

Tore Aarønæs
Daglig leder