Kompetanse

Kompetanse

Vår styrke er at vi gjennomgående ser «the big picture» - og sammenhengene mellom hovedområdene innen telekom..:

  • Teknologi

  • Markedstrender og etterspørsel

  • Økonomi

  • Regulering og lovgivning

  • Brukeraspektene

Nedenfor vises eksempler på områder der selskapet har gjennomført studier eller bistand de siste årene..:


Telemetri

Undersøkelser av hvorledes dette markedet forventes å utvikle seg - både mht faktiske applikasjoner og aksessteknologi - hvilke muligheter ligger det i dette markedet fort telekomaktører?

Fiber som aksessalternativ

Fordeler og ulemper - fremtidige utfordringer og forventet utvikling for fiber som aksessteknologi. Vurdering av eierstrategier og tilhørende problemstillinger.

Serviceprovidere i mobilbransjen

Aktører og aktørgrupperinger - utviklingstrekk og utfordringer videre fremover.

Regulatoriske problemstillinger

Vurdering av fremtidige utviklingstrekk, e-komloven / SMP-prosessen, aktuelle problemstillinger mellom store og små aktører.

Integratørmarkedet (IT-integratører)

Telekommessige problemstillinger relatert til integratørenes hverdag.

Distribusjonsstrategi

Hvilke kanaler finnes, og hvorledes bør aktører gjennomføre sine kanalvalg?

Juridiske aspekter

Bistand som "ekspertvitne" ifm telekommessige rettstvister.

Fjernsynsmarkedet

Forholdet mellom innholdsleverandører og distributører - nettkonkurranse - juridiske og konkurranseøkonomiske problemstillinger.

Telestrategi og anbudsprosesser for bedrifter og organisasjoner

mVoIP (mobil bredbåndstelefoni)

Analyse av mulighetene for dette konseptet – hvem vil bli tilbydere - hvor stor trussel er og blir mVoIP for mobilaktørene?


Norsk Telecoms analyser og rapporter benyttes i dag av en rekke aktører i og rundt det norske telekommarkedet.