bilde1

Telekom

Norsk Telecom AS tilbyr i utgangspunktet uavhengige rapporter og analyser under merkenavnet TeleInfo - der alle abonnenter/kjøpere får tilgang til det samme produktet.

I andre tilfeller er det ønskelig at Norsk Telecom AS kan bistå abonnenter eller andre aktører med spesielle problemstillinger. Vår bistand vil i disse tilfellene være tuftet på vår generelle kunnskap om markedet, og hvorledes slike forhold vil påvirke telecombransjen og/eller enkeltsegmenter i tiden fremover.


Slike oppdrag kan f eks være..:

  • å gjennomføre skreddersydde foredrag

  • å kjøre "styreseminarer" for enkeltaktør

  • å vurdere potensialet innen spesielle markedssegmenter

  • å gjennomføre analyser av spesielle problemstillinger

  • bistand ifm rettstvister


Norsk Telecom har et nært samarbeide med en rekke aktører i det norske telekommarkedet, og vil derfor ikke kunne delta i arbeide som innebærer f eks rådgivning mht konkurransestrategi, konkurrentanalyser, produktutvikling og markedsplaner ol. Rollen som en nøytral 3.part søkes på denne måten opprettholdt.


I spørsmålet om mulig konsulentbistand vil eksisterende kunder/abonnenter bli preferert. Norsk Telecom AS tar fortrinnsvis oppdrag på fast pris.